Trang chủ / Chất chuẩn chớp cháy

Chất chuẩn chớp cháy D92 – 200 ºC – Accustandard

Chuẩn chớp cháy ASTM D92

COC D-92 – Nominal Flash Point (200 ºC)

Code: ASTM-P-132-03

Hãng: Accustandard – Mỹ

Dung tích: 250ml

Gía: 8,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn chớp cháy 93 ºC – ASTM D93 – Accustandard

Chuẩn chớp cháy D93

PMCC D-93 – Nominal Flash Point (93 ºC)

Code: ASTM-P-132-02

Hãng: Accustandard – Mỹ

Dung tích: 250ml

GIÁ: 8,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 tuần

Chất chuẩn chớp cháy 60 ºC – ASTM D93 – Accustandard

Chuẩn chớp cháy D93 

PMCC D-93 – Nominal Flash Point (60 ºC)

Code: ASTM-P-132-01

Hãng: Accustandard – Mỹ

Dung tích: 250ml

Gía: 8,000,000 VNĐ / 1 chai

Giao hàng: 6 – 10 tuần

Chất chuẩn chớp cháy cốc hở CRMU ASTM D92

CHẤT CHUẨN CHỚP CHÁY CỐC HỞ  ASTM D92

Certified Reference Material, Cleveland Open Cup Flash Point,

Nồng độ thấp, trung bình và cao

Hãng: Paragon – UK

Dung tích: 3 x 80ml

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D92

HẠN SỬ DỤNG: 11-12 Tháng

GIÁ: 14,000,000 VNĐ / 1 Pack

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn chớp cháy cốc kín CRMU D93

CHẤT CHUẨN CHỚP CHÁY CỐC KÍN  ASTM D93

Certified Reference Material, Cleveland Open Cup Flash Point

Nồng độ thấp, trung bình và cao

Hãng: Paragon – UK

Dung tích: 3 x 80ml

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D93

HẠN SỬ DỤNG: 11-12 Tháng

GIÁ: 14,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6-10 Tuần

Chất chuẩn chớp cháy cốc hở ASTM D92

CHẤT CHUẨN CHỚP CHÁY CỐC HỞ ASTM D92

HÃNG: PARAGON – UK

Dung tích: 3 x 80ml

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D92

Có chứng chỉ phân tích COA

Hạn sử dụng: 11-12 tháng.

GIÁ: 7,300,000 / 1 Pack

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn chớp cháy cốc kín ASTM D93

CHẤT CHUẨN CHỚP CHÁY CỐC KÍN ASTM D93

Hãng: PARAGON – UK

Dung tích: 3 x 80ml

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D93 

Có chứng chỉ phân tích COA

Hạn sử dụng: 11-12 tháng.

GIÁ: 7,300,000 VNĐ / 1 pack

Giao hàng: 6-10 Tuần