Trang chủ / Chất Chuẩn so màu

Chất chuẩn so màu Pt-Co/Hazen/APHA

CHẤT CHUẨN SO MÀU Pt-Co/Hazen/APHA – ASTM D1209

Hãng: Paragon – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 11-12 tháng.

Có chứng chỉ phân tích COA

Đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM D1209

GIÁ: 8,500,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

CHẤT CHUẨN SO MÀU SAYBOLT ASTM D6045, D156

CHẤT CHUẨN SO MÀU SAYBOLT

Saybolt Colour Reference Standard

Hãng sản xuất: Paragon – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 16-18 tháng.

Có chứng chỉ phân tích COA

Đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM 17025

Đáp ứng theo tiêu chuẩn so màu ASTM D6045, D156

GIÁ: 7,500,000 VND / 1 Chai

Giao hàng: 6-10 Tuần

Chất chuẩn So Màu Lovibond ASTM D6045, D1500

CHẤT CHUẨN SO MÀU ASTM 

Hãng sản xuất: Paragon – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 16-18 tháng.

Có chứng chỉ phân tích COA

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D156, D1290, D6045, D1500

GIÁ: 7,500,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6-10 Tuần