Trang chủ / Chất Chuẩn xăng dầu ASTM

Chất chuẩn kim loại cho máy AAS

CHẤT CHUẨN KIM LOẠI DÙNG CHO MÁY AAS

Hãng: Accustandard – Mỹ

Nồng độ: 1000 ppm (1000 µg/g in Mineral oil)

dung tích: 50ml / chai

Hạn dùng: 2 năm

Gía: 3,600,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

 

Chất chuẩn đo đa chỉ tiêu – Multi Test CRM – Gas Oil 500 ml – SP9000-0 – Seta

CHẤT CHUẨN ĐO ĐA CHỈ TIÊU 

Multi Test Certified Reference Material, SP9000-0

Hãng: Seta – UK

Hạn sử dụng: 1-2 năm

Tiêu chuẩn: ASTM D86, D93, D2162, D2500, D4052, D6371

Gía: 18,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn 2 chỉ tiêu – MTVM – Bitumen 500ml, 99856-0 – Seta

CHẤT CHUẨN 2 CHỈ TIÊU CHO BITUMEN

MTVM – Bitumen 500ml, 99856-0

Hãng: Seta – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 1- 2 năm

Đáp ứng: Softening Point IP 58; EN ISO 1427, Needle Penetration IP 49; EN ISO 1426

Gía: 18,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn đa chỉ tiêu – MTVM – Motor Gasoline 500ml, 99854-0 – Seta

CHẤT CHUẨN ĐA CHỈ TIÊU

MTVM – Motor Gasoline 500ml, 99854-0

Hãng: Seta – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 1 – 2 Năm

Đáp ứng các tiêu chuẩn: D2700, D2699, D1298, D86, D1319, D5191

Gía: 18,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

 

Chất chuẩn đa chỉ tiêu – MTVM – Lubricating Oil 500ml, 99853-2 – Seta

CHẤT CHUẨN ĐA CHỈ TIÊU LUBRICATING OIL

MTVM – Lubricating Oil 500ml, 99853-2

Hãng: Seta – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 1-2 năm

Đáp ứng tiêu chuẩn: D445, D2270, D97, D93

Gía: 18,000,000 VNĐ /1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn đa chỉ tiêu – MTVM – Fuel Oil 500ml, 99852-0

CHẤT CHUẨN ĐA CHỈ TIÊU

MTVM – Fuel Oil 500ml, 99852-0

Hãng: Seta – UK

Hạn sử dụng: 1-2 năm

Gía: 18,000,000

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn đa chỉ tiêu – MTVM – Kerosine 500ml – 99850-0 Seta

CHẤT CHUẨN ĐA CHỈ TIÊU XĂNG DẦU

MTVM – Kerosine 500 ml – 99850-0

Hãng: Seta – UK

Dung tích: 500ml / chai

Hạn sử dụng: 2 năm

Gía: 18,000,000 VNĐ / 1 chai

Giao hàng: 6 – 10 Tuần

Chất chuẩn đa chỉ tiêu xăng dầu MTVM

CHẤT CHUẨN ĐA CHỈ TIÊU XĂNG DẦU THEO ASTM

Multi test verification material 

MTVM – Gas Oil 500 ml – 99851-0

Hãng: Seta – UK

Gía: 18,000,000 VNĐ / 1 Chai

Giao hàng: 6 – 10 tuần