Trang chủ / Nhiệt Kế Điện Tử

Bàn phím nhiệt kế TP9A

BÀN PHÍM NHIỆT KẾ TP9, TP9A

HÃNG: THERMOPROBE – MỸ

THAY THẾ BÀN PHÍM NHIỆT KẾ TP9, TP9A

MIỄN PHÍ KIỂM TRA

MIỄN PHÍ CALIB

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

HÀNG CÓ SẴN

GIÁ: 6,000,000 VNĐ / 1 CÁI (CHƯA VAT)

Bàn phím nhiệt kế điện tử TP7, TP7C, TP7D

BÀN PHÍM NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP7, TP7C, TP7D

HÃNG: THERMOPROBE – MỸ

MIỄN PHÍ KIỂM TRA

MIỄN PHÍ CALIB

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

GIÁ: 6,000,00 VNĐ / 1 Cái (chưa VAT)

HÀNG CÓ SẴN

Bo mạch nhiệt kế điện tử TP9, TP9-A

BO MẠCH CHO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP8, TP9, TP9-A

HÃNG: THERMOPROBE – MỸ

MIỄN PHÍ THAY THẾ

MIỄN PHÍ CALIB

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

HÀNG CÓ SẴN

GIÁ: 13,000,000 VNĐ /1 cái (chưa VAT 10%)

Bo mạch cho nhiệt kế TP7, TP7C, TP7D

BO MẠCH CHO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP7, TP7C, TP7D

HÃNG: THERMOPROBE – MỸ

THAY BO MẠCH CHO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ

MIỄN PHÍ CALIB

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

HÀNG CÓ SẴN

GIÁ: 13,000,000 /1 Cái (chưa VAT)

 

Đầu dò nhiệt kế điện tử TP9, TP9-A

ĐẦU DÒ ASPHALT CHO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP9, TP9-A

HÃNG: THERMOPROBE – MỸ

HÀNG CÓ SẴN

MIỄN PHÍ CALIB

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

GIÁ: 10,000,000 /1 Cái (Chưa thuế VAT)

 

Đầu dò nhiệt kế điện tử TP7, TP7C, TP7D

Đầu dò Extra weight cho nhiệt kế điện tử TP7, TP7-C, TP7-D

Hãng: Themroprobe – Mỹ

Hàng có sẵn.

Miễn phí Calib.

GIÁ: 9,000,000 / 1 cái (chưa VAT)

Miễn phí giao hàng

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP9-A

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP9-A

Hãng sản xuất: Thermoprobe – Mỹ

35,000,000 VNĐ

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP7-D

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TP7-D 

Hãng sản xuất: Thermoprobe – Mỹ

34,000,000 VNĐ – Hàng có sẵn