Trang chủ / Measurement equipment / Equipment for petroleum supplies

(Tiếng Việt) Thước quả dọi đo bồn bể 5m

(Tiếng Việt) Thước quả dọi Richter Đức

(Tiếng Việt) MÁY ĐO HÀM LƯỢNG NƯỚC THEO KARL FISHER, D6304, D1064

(Tiếng Việt) MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY CỐC HỞ D92

(Tiếng Việt) THIẾT BỊ CHUẨN ĐỘ TAN, TBN TỰ ĐỘNG D2896, D664

(Tiếng Việt) BỂ ĐO ĐỘ NHỚT TV2500 – TAMSON

(Tiếng Việt) THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT D445

(Tiếng Việt) THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ĂN MÒN TẤM ĐỒNG D130

(Tiếng Việt) MÁY ĐO HÀM LƯỢNG NHỰA, D381

(Tiếng Việt) THIẾT BỊ ĐO CHỚP CHÁY D3828,Standhope Seta

(Tiếng Việt) MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN EMCEE 1153

(Tiếng Việt) MÁY ĐO CHỚP CHÁY ABEL, MULTIFLASH,34200-0, SETA

(Tiếng Việt) CÂN PHÂN TÍCH JS 1203C – METTLER

(Tiếng Việt) Chất chuẩn ASTM D-3606 Aromatics Calibration Set

(Tiếng Việt) CHẤT CHUẨN 2- Hexanone

(Tiếng Việt) CHẤT CHUẨN 1,2-Dimethoxyethane

(Tiếng Việt) CHUẨN D4815 VÀ D5580, SPECTRUM

(Tiếng Việt) MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN – ORION STAR A2114

(Tiếng Việt) MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN – ORION STAR A2115

(Tiếng Việt) BỘ TRÍCH LY, 21300-0, Stanhope Seta, D475

(Tiếng Việt) THAY ĐẦU DÒ CHO NHIỆT KẾ TP7, TP9, TP7-C,TP7-D, TP9A

(Tiếng Việt) MÁY LY TÂM 90000-3P, SETA

(Tiếng Việt) MÁY LY TÂM ROTOFIX 46H – HETTICH

(Tiếng Việt) MÁY LY TÂM XÁC ĐỊNH CẶN TRONG DẦU, D893

(Tiếng Việt) BỘ LỌC CẶN PENTAN D4055

(Tiếng Việt) MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH SMART 2 PURE 12 UV

(Tiếng Việt) MÁY ĐO pH Seven2Go S2

(Tiếng Việt) Chất chuẩn Máy đếm hạt Stanhope Seta

(Tiếng Việt) Syringe tiêm mẫu MSSGG5 – Mitsubishi

(Tiếng Việt) MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH SMART 2 PURE 12 UV

(Tiếng Việt) MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH SMART 2 PURE 3 UV

(Tiếng Việt) MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH MICROPURE UV

(Tiếng Việt) BỘ CỘT LỌC D502125 THERMO

(Tiếng Việt) Bộ cột lọc D502125 dùng cho máy lọc nước siêu sạch Easypure

(Tiếng Việt) BÌNH LẤY MẪU XĂNG DẦU

(Tiếng Việt) NHIỆT KẾ XĂNG DẦU

Dung môi AS, AX, AXI, AK, CXU -Mitsubishi

ANALYTICAL BALANCE – SECURA 224-1S – SARTORIUS

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ METTLER

SILICAGEL ASTM D1319

VISCOSITY STANDARD CANNON

VISCOMETER CANNON

CONDUCTIVITY METTER-S230-K-METTLER

PH METER – S220-K – METTLER

(Tiếng Việt) THUỐC CẮT NƯỚC, THUỐC CẮT XĂNG DẦU KOLOR KUT

(Tiếng Việt) THƯỚC ĐO BỒN-STT5-NIHON DOKI

THERMOPROBE – TP9A

THERMOPROBE TP7D

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

Thiết bị vật tư đo kiểm

hôp số FIXEDSTAR

hôp số FIXEDSTAR

hôp số FIXEDSTAR

Hộp số dolin

Hộp số liming

Hộp số liming

Hộp số liming

Hộp số liming

Hộp thông số dolin

Hộp thông số dolin

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TECO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TECO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TECO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN DOLIN

ĐỘNG CƠ ĐIỆN DOLIN

ĐỘNG CƠ ĐIỆN DOLIN

ĐỘNG CƠ ĐIỆN HITACHI

ĐỘNG CƠ ĐIỆN HITACHI

ĐỘNG CƠ ĐIỆN HITACHI

ĐỘNG CƠ ĐIỆN HITACHI

Động cơ điện Toshiba

Động cơ điện Toshiba

Động cơ điện Toshiba

Động cơ điện mitsu

Động cơ điện mitsu

Động cơ điện mitsu

MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE

MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE

MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE

MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE

MOTOR GIẢM TỐC SKK

MOTOR GIẢM TỐC SKK

Motor giảm tốc Sumitomo

Motor giảm tốc Sumitomo

Motor giảm tốc Sumitomo

Motor giảm tốc Sumitomo

Motor giảm tốc Dolin