NHỚT CHUẨN CANNON

2,500,000 ₫

NHỚT CHUẨN CANNON – MỸ

DUNG TÍCH: 500ML/ CHAI

HẠN SỬ DỤNG: 12-24 THÁNG

HSX: Cannon- Mỹ

Nhớt chuẩn theo ASTM D445, D2162, ISO/IEC 17025…

Theo các tiêu chuẩn N2B, JV-4, S3, S6, N10, S20, N35, S60, N100, N140, S200, N230, N350, N415, S600, N730, N1000, N1300, S2000, N4000, S8000, N15000, S30000, S620000, S130000.

Nhớ chuẩn theo ASTM D5293, D2162, ISO/IEC 17025

Nhớt chuẩn Cannon- Viscosity

Bình luận